Jak na inovace ve veřejné sféře

Projekt Human centered design v sociálních službách

- společná cesta k řešení, které uživatelům sedí jako ulité

Jak inovovat služby, aby vyhovovaly potřebám dnešních i budoucích uživatelů při zachování nákladové efektivity.

Pokračujte dolů

Video

O projektu

Společnost IdeaSense vyzkoušela metodu Human centered design pro inovace sociálních služeb v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem.

Potvrdilo se nám, že metoda je použitelná i ve veřejných službách a velmi přínosná. Inspiraci i popis našich postupů a praktické návody najdete v příručce Human centered design v sociálních službách, která je zdarma ke stažení.

Proč Human centered design

Nároky uživatelů veřejných služeb na jejich kvalitu neustále narůstají. Generace dnešních šedesátníků se nechystá strávit poslední roky svého života v domově seniorů na čtyřlůžkovém pokoji. A pravděpodobně se nesmíří s budíčkem a měřením teploty o šesté ráno.

Tohle všechno si poskytovatelé veřejných služeb uvědomují. Ne vždy ale mají po ruce metodu, která jim umožní nalézt nové, efektivnější řešení. Východisko nabízí metoda Human centered design – účinný nástroj pro modernizaci sektoru veřejných služeb.

Co je Human centered design

Základním principem metody Human centered design (v překladu design zaměřený na člověka) je zapojení koncových uživatelů do procesu vytváření. Náš tým inovačních designérů a expertů spolupracuje s uživateli a na základě důkladného poznání jejich potřeb vymýšlí řešení, které pak dále rozvíjí. Celý proces je založený na postupném vylepšování. Do vytváření nové služby nebo produktu jdeme s tím, že nejslibnější nápady zkoušíme, upravujeme a učíme se z chyb. Tento proces se odvíjí v předem daných krocích a podle jasných pravidel. Fáze vymýšlení se střídají s fázemi pečlivé analýzy. Pro oba přístupy máme v zásobě vyzkoušené techniky, které podporují tvořivost i schopnost vybrat to nejlepší řešení.

Fáze projektu

0

Nastavení projektu

 • Jak si určit cíle, kritéria úspěchu a ohraničit problém
 • Jak se rozhodnout, který problém má přednost a jak začít

1

Empatické porozumění

 • Jak získat hluboké porozumění potřebám cílové skupiny
 • Jak si zabezpečit kvalitní data

2

Inspirace
a analýza

 • Jak najít a vybrat klíčové příležitosti, na kterých budeme stavět
 • Kde hledat další zdroje inspirace

3

Ideace

 • Jak přijít na nová řešení starých problémů
 • Jak rozpoznat nejslibnější nápady

4

Prototypování a testování

 • Jak rozpoznat a domyslet důležité detaily, aby nápad skutečně fungoval
 • Jak zjistit, co si lidé o našem nápadu skutečně myslí a jestli ho vůbec chtějí

5

Realizace

 • Jak se dobře připravit, na nic nezapomenout a omezit rizika před spuštěním nápadu
 • Jak náš dobrý nápad uvést do života

Ke stažení

Vytvořili jsme pro vás praktické materiály, abyste mohli inovovat sami a bez velkých nákladů. Najdete v nich postupy, návody, šablony a modelová řešení, která lze použít napříč spektrem veřejných služeb.

Příručka metodiky Human centered design v sociálních službách

Přehledně popsaný postup, včetně konkrétních technik, které se nám osvědčily pro použití v českém nekomerčním sektoru.

57.3 MB

Přílohy k metodice

K postupům vysvětleným v Metodice jsme pro vás připravili také šablony a návody, které můžete rovnou začít používat.

17.4 MB

Shrnutí inovačního řešení

Dokument obsahuje shrnutí jednotlivých fází projektu a seznam prototypů, které byly během projektu vytvořeny.

18.3 MB

Jak na inovační projekt v sociálních službách

Stručné představení metodiky inovačního řešení s využitím metody HCD.

4 MB

Interaktivní kalkulátor nákladů

Pomůcka pro propočet náročnosti inovačního projektu metodou HCD.

684 KB

Human centered design v sociálních službách

Uplatnění metodiky v praxi

Human centered design v sociálních službách

O průběhu projektu - krátká verze

O IdeaSense

Pomáháme firmám a neziskovým organizacím vyvíjet produkty a služby, které lidem zlepšují život. Inovace, jež ve spolupráci s klienty vytváříme, dávají smysl a zároveň dokážou vydělat peníze. Metodu Human centered design, kterou při tom s úspěchem používáme, lze uplatnit i ve veřejných službách. Proto jsme se rozhodli využít ji v projektu zaměřeném na péči o seniory a zdravotně postižené. V této oblasti nám empatický přístup, na němž je Human centered design založený, dává vůbec největší smysl.

Přečtěte si více o naší práci

Za IdeaSense se na projektu podíleli:

Jana Bubnová

inovační designér

Rudolf Čihák

hlavní inovační designér

Marta Fedorková

inovační designér

Linda Chourová

evaluátor

Michaela Jelínková

koordinátor projektu

Ondřej Jirkovský

vedoucí výzkumu

Leona Masare

inovační designér

Hana Šmýdová Máková

inovační designér

Tereza Štolbová

inovační designér

Dalibor Tomko

inovační designér

Lenka Veselá

výzkumník

Partneři projektu

Další partneři:

Fakulta Humanitních Studíí Univerzita Karlova Ministerstvo práce a sociálních věcí